MOTHERHOOD

Sa dako pa roon

Lumipad ka!
Patungo sa dako pa roon

Sa dakong nakatunghay ay isang hambog!

Lumipad sa rurok ng walang katumbas na ligaya


Sa lawak ng karangyaang dulot ay dusa.

Lumipad ka sa gitna ng mga bundok

            Hatid ay pangamba..

Sa hanging ang direksyon ay di Makita

Sa ilalim ng dagat na ang hatid ay masamang alaala

Sa dako pa roon, pag-asa’y lumisan na.

Lipad! Oo, lipad!

Sa kalangitang hatid ay pag-asa

Sa asul na ulap, sumakay ka.

Pangamba’y isama sa ulan

Ipaimbuyo sa lakas ng hangin

Ipatunaw kay Haring Araw!

Sa dako pa roon mamili ka,

  Ilog ng karangyaang puro dusa 

O ang Bato na siyang sandigan

   Sa bagyong hatid ay problema?

Sa tamang direksyon

    Sa dako pa roon…

  Lumipad ka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *