MOTHERHOOD

Lotto Booth

Pila dito, pila doon
Walang pakialam sa mga taong nakikita
Mas mahalaga ang makarating sa may bintana

Numero.. anim
Tinta ng bolpen ay tumatak

Kapirasong papel ay pag-asa
Nakasalalay ang kinabukasan
Numero’y inalagaan


Pagod, pawis..
Sakit ng binti’y di alintana
Makaahon sa kahirapan ang nasa isip twina

Sige pa..
Unti-unti’y lumalapit
Karangyaan ay sasapit
Pagkalam ng sikmura ay mawala
Bitbit ang mga anak, tangan ay ang bolpen

Sa paglubog ng araw
Lotto booth ay nakasagupa
Pag-asa ang kasama..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *